Home 2017-11-22T14:28:05+00:00

Wat wij doen

  • Met onze technologie stimuleren we de zelfredzaamheid van leerlingen tijdens hun studie. Dit doen we met technologie die zich wereldwijd al heeft bewezen. Door onze studietechnologie toe te passen kan een VMBO-T advies waarschijnlijk omgezet worden in een HAVO advies.
  • Door onze studietechnologie wordt talent meer aangesproken en komt beter tot zijn recht. Leerlingen en studenten leren hun bekwaamheden toe te passen, aan te scherpen en nieuwe competenties te ontwikkelen. Met deze vaardigheden krijgen ze een voorsprong op anderen bij het verkrijgen van een leuke en uitdagende baan.
  • Wij trainen ouders, leerkrachten en begeleiders om leerlingen optimaal te ondersteunen door middel van goede communicatietechnieken.
  • Wij begeleiden ouders en leerkrachten om middels communicatie kinderen en leerlingen sneller tot betere prestaties te bewegen. De manier waarop jullie communiceren bepaald het resultaat wat jullie en de leerlingen krijgen.
  • Daarnaast leren we zowel ouders als leerkrachten hoe je studietechnologie kunt toepassen om leerlingen geïnteresseerd en gemotiveerd te krijgen en te houden. Hierdoor ontwikkelen leerlingen een nieuwsgierige houding, worden zelfstandiger en meer gemotiveerd om gestarte projecten tot een goed einde te brengen.

Voor wie

Voor ouders en begeleiders die een positieve bijdrage willen leveren aan de opvoeding van hun kinderen. Het is ook bedoeld voor ouders en begeleiders die net dat beetje extra willen doen om de kans op een succesvolle opvoeding te vergroten. Er is goede communicatie nodig om kinderen hun eigen kracht te laten ontdekken. Met speciale begeleidingsvaardigheden haal je het beste uit je kinderen naar boven. Iedereen kan dit leren! Word de beste ouder die een kind zich kan wensen!

Voor leraren en begeleiders die werkhouding en motivatie als basis zien voor goede studieresultaten. Voor leraren en begeleiders die leerlingen graag hierin ondersteunen en het beste in de leerling naar boven willen halen.

Onze kinderen zijn de toekomst! Zij verdienen het om goed begeleid te worden!

Daarom richt ik mij tot ouders, begeleiders en scholen omdat zij een grote invloed hebben op het welzijn, geluk en succes van kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen weten hoe ze moeten leren. Dit is een voorwaarde om informatie op de juiste manier te verwerken.

Voor leerlingen en studenten. Bij Prikkelend-leren leer je strategieën om optimale studieresultaten te verkrijgen. De opgedane kennis en de toepassing van studietechnologie geeft je een voorsprong tijdens je studie maar ook later tijdens het uitoefenen van je beroep. Je kans op succes is hierdoor vele malen groter! Bij Prikkelend-leren is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Als houvast bieden wij logische technologie, bruikbare gereedschappen en een duidelijke structuur. Wij maken gebruik van een bewezen technologie om leerlingen en studenten te begeleiden en studievaardigheden aan te leren. Het is de samenwerking tussen ouder, begeleider/leerkracht en leerling die de beste resultaten geeft. Het toepassen van bewezen technologie geeft meer zekerheid! De technologie ondersteund de methodes zoals die op scholen worden gehanteerd en genereren daardoor een hogere kans op succes.

Onze producten

Onze missie

Wij geloven dat iedereen uniek is, talent heeft en de kans zou moeten hebben om dit talent zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is de kunst van elke opvoeder en begeleider om die authenticiteit te koesteren en te voeden. Alleen dan leert elk individu zijn eigen kracht te benutten, zijn eigen toekomst te creëren en succesvol en gelukkig te zijn.

Onze visie

Wij zien een wereld waarin kinderen met respect begeleid worden en gestimuleerd worden hun eigen kracht en talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Wij zien een wereld waar authenticiteit, begrip, respect, uitdaging en pro-survival doelen de boventoon voeren. Wij zien een wereld waar volwassenen en kinderen respectvol en begripvol met elkaar omgaan.

Ik heb nog nooit een man ontmoet die zo onwetend was dat ik niets meer van hem kon leren – Galileo Galilei

MAAK EEN AFSPRAAK